Kassák levelezése 1909 júliusban

_

Gödrös Lajos levele Kiss Károlynak
Stuttgartból Újpestre, 1909. július 11–12.

Szervusz Károly!

[...] arról akarunk írni hogy a Kassák itt Stuttgartban fog kiadni könyvet egy másik íróval közösen (kivel itt ismerkedtünk meg, szintén magyar) Szittya Emilnek hívják. Ő (Szittya) mi általunk fel kér téged, hogy légy szíves menj el Vojticky Gyulához és kérj tőle 10 drb. könyvet melyet Szittya és Vojticky írtak és küld el ide postarestante. Vojticky lakik Vasvári Pál utca 7 sz. ha ott nincs akkor keresd fel őt „Szabadság Munkásképző Egyletbe” (Aggteleki u 3 sz.) ott lesz biztosan.
Ezt tedd meg kérlek majd vissza szolgáljuk. Ha Vojtickyval beszélsz mondd meg neki hogy Szittyának itt a jövője függ attól a 10 példánytól, és reményli hogy Vojticky át fogja adni a könyveket.
Továbbá:
ha neked van valami pénzed úgy Kassák kér kölcsön könyve kiadásának fedezésére néhány koronát amennyit tudsz küldeni. Ha pedig nincs pénzed akkor küldj neki a „Piros mezőkön”-ből néhány példányt melyet itt értékesíteni fogunk és a pénzt megadjuk ha a könyv megjelent.
A Jolán-tól is kért néhány koronát Kassák továbbá hazulról is kap valamit és így össze fog jönni a könyv ára. Ha Jolánnal beszélsz említsd meg neki mert ha esetleg az ő levele elkallódik hogy tudjon a dologról valamit.
Még egy szívességet kér Szittya Emil. T.i: A Baross téren a klozetnél asszonyok árulnak virágot azon a kapun kell bemenni a házba. Itt lakik egy Fridman nevű szobrász keresd fel és mondd meg neki hogy a Szittya csomagját küldje ide Stuttgartba postarestante címre. Ha Fridman József szobrász el van hazulról utazva, akkor kérdezd meg ott Fridman bátyját (szintén ott lakik) Hogy hol van Szittya csomagja és írd meg... [a levél második lapja elveszett]

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Stuttgartból Újpestre, 1909 július

Kedves Jolán!

Egy meglehetősen fontos dologról értesítlek (ha ugyan előtted is értékel bírnak még a versek.) Stuttgartban megismerkedtem egy magyar íróval, aki ugyan betyárul züllött (tudod olyan Vilde Oszkár féle elzüllött zseni). Nagy tudása van könyvekről zenéről és képekről tart itt felolvasásokat és tanulmányokat ír minden irányú művészetről. És ezzel az emberrel itt Stuttgartban két hét múlva könyvet fogunk közösen kiadni. Nékem húsz versem néki pedig Ó görög meséi fognak megjelenni. Eddig a dolog könnyebb oldala. Most következik a másik lap ahol a számtan kezdődne de tudod ez a lap még egészen üres ezért kérlek téged is ha csak valahogy teheted segíts betölteni ezt a tátogó űrt.
Mint föntebb említettem kéthéttmulva ha csak az anyagi meg nem akadályozza könyvem fog megjelenni. Most több helyre írok levelet és mindenünnen kölcsönt kérek s így a sok között tőled is (furcsaságnak találod ugy-e). Kérlek légy szíves teremcs elő valahonnan néhány márkat már amennyi legjobban módodban ál rövid időn belül vissza fizetem (ne haragudj hogy ilyen szemtelenül írok). Jövő héten előfizetési ívet fogok küldeni remélem itt is ki fogsz magadért tenni? [...]
A könyv alighanem arcképpel fog megjelenni.
Most térjünk át a mi ügyünkre.
Hogy érzed magad? Mi újság oda haza? Hogy a mamád a fiúk és a te apróságod, nem betegek?
Mirólunk kevés mondanivalóm van még ez ideig nem szennyezte munka a kezünk kézből élünk az az író bácsi támogat bennünket már ahogy úgy. De ha sikerül a könyv kiadás akkor arany élet lesz pénz rogyásig (most nagyzolok) és röktön Párisba vágodunk hol aztán együtt járhatjuk majd azokat a híres lebujokat hol az asztal alá isza magát az a sokszor megint kis kompánia. Jólesz így! Ha csak teheted segíts ki valamivel de minél előbb mert a nyomdába kell fizetni. Címem a régi: Stuttgart posztresztante.

Szervusz
Csókol
Lajos

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Lajosnak
Újpestről Stuttgartba, 1909 július

Kedves fiúk!

Itt küldök húsz könyvet, de ha ez nem elég, akkor még küldök. Amit pedig Gödrös írt Karinak az után én jártam, mert Kari nagyon beteg fekszik [:El patkol a fiú:]. Nagy keservesen fel fedeztem Vojtickit és Friedmannt. Vojtickiről csak annyit mondhatok, hogy egy nagy csirkefogó. Már kétszer is el bolondított a kávéházba, hogy átadja a példányokat és még eddig hazugságnál egyebet nem kaptanm tőle. Friedmannék pedig azt mondták, hogy a csomagot vasárnapig kikeresik, mert a padláson van. Eredetileg együtt akartam küldeni a könyveket, de minthogy azt a dolgot még bizonytalan, hogy mikor kapom meg, így jobbnak láttam a Kari könyveit előbb küldeni. Voltam a „Függ” szerkesztőségében is. A Kassák név szinte varázs szerűen hatott. Olyan barátságosak lettek hozzám egyszerre. Nagyon érdeklődtek utánad. A dolgaid már a lap elején jelenik meg. Azt mondta Bodrogi, hogy öt hat hét múlva fel mehetek egy kis honoráriumot kérni.
Igaz többek között még azt is mondta, hogy írjam meg nektek hogy irodalmi körökben kritizálnak szidnak dicsérnek örülj neki; ergó észre vesznek. [...]

Szervusztok
Jolán