Kassák levelezése Levelek 1. Levelek 2. Levelek 3. Levelek 4.

Ezen az oldalon Kassák Lajos 1909-es nyugat-európai csavargásának leghitelesebb dokumentumai olvashatók: azok a levelek, amelyek az író hagyatékában maradtak fenn az utazás idejéből. A gyűjteményben nem csak azok a levelek találhatók meg, amelyeket Kassák Lajos és Gödrös Lajos küldött Budapestre, Kassák későbbi feleségének, Simon Jolánnak; hanem azoknak a leveleknek egy része is fennmaradt, amelyeket Simon Jolán küldött a világcsavargóknak. A levelek egy részének időpontja pontosan leolvasható a postabélyegzőkről, azonban a legtöbb dátum nélküli: sorrendjük csak alapos kutatást követően vált rekonstruálhatóvá. A levelezés sajnos csak töredékesen maradt fent Kassák hagyatékában (a Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeumban), de mégis sok érdekes információt tartalmaz és nem utolsó sorban rögzíti Kassák első benyomásait, impresszióit az út során. A levelek most először olvashatók a nagyközönség számára. A leveleket az eredeti helyesírással közöljük.

Kassák levelezése 1909 júniusban

_

Gödrös Lajos levele Simon Jolánnak
Passauból Újpestre, 1909. június 4.

Szervusz Jolán!

Ugy-e kíváncsi vagy, hogy hogyan érezzük magunkat, mert biz erről még eddig nem írtunk. De ugye te sem tartottad érdemesnek, hogy tudass bennünket a hogylétedről. Na megállj haszontalan de most megírjuk ám a címünket, hogy ne legyen kifogásod. Rögtön írj mihelyt kézhez kapod e lapot mert mi vasárnap már Münchenbe leszünk. Oda írj Kassák Lajos névre post.restant. Küld a mit kértünk. (A borítékra írd a föladót is)

Szervusz
G. L.

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Lajosnak
Újpestről Postrestante Münchenbe, 1909 június 15.

Szervusztok fiúk!

[...] Nem kívánkoztok haza? Nem hiányzom nektek egy kicsit? No ne nevessetek ki de ti hiányoztok. Meg is bántam hogy elvesztettelek benneteket. Most tudom mondjátok; micsoda hangon beszél, ez az asszony!? Látszik hogy tőlünk távol van. Pedig hát látjátok nincs igazatok, mert én csak a régi léha asszony vagyok. El-el járok zülleni (persze akkor rátok is gondolok), a Meteorba is bejárok.

A Függetlent mindennap meg veszem és érdeklődöm minden iránt ami titeket is érdekel. Mindkettőtöknek meg jelent egy-egy verse. „A gabona hajó”, „Vasárnap a gyárban”. Kedves fiúk ha soraim meg kaptátok azonnal válaszoljatok, mert akkor én bővebben foglak benneteket mindenről értesíteni

Szervusztok
csókol Jolán

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Lajosnak
Újpestről Postrestante Münchenbe, 1909 [június]

Szervusztok fiúk!

Előre is az elnézéseteket kérem, hogy az ígért kimerítő levelet nem írom kimerítőre. De látjátok nem tehetem, mert nagyon ki vagyok merülve. De azért amit tehetek azt meg teszem.
A Gyagyovszkival még eddig nem beszélhettem, de holnap bemegyek a Meteorba és akkor valószínűleg. Aztán a Bodrogi nagyon érdeklődött hogylétetek felől. Persze tudjátok, hogy mit feleltem. Jaj fiúk olyan nagy lustaságok azok annyi salátát beszélnek össze. Csak az volt a rossz, hogy mikor onnan ki jöttem, nem volt kivel kinevetni őket. Akkor igazán hiányoztatok!
Tegnap voltam a Feldmannál és meg néztem a Hét szerkesztőségének címét: VIII. Népszínház-u 22 sz. alatt van.
A napokban megismerkedtem Balázs Béla költő és színmű íróval. Igen kedves és eszes fiú. Azt hiszem névről ismeritek a holnaposok közé tartozik. Legközelebb elviszem neki a verseiteket. Úgy-e nem haragudtok?
Mondhatom elég kellemesen érzem magam ebben az új társaságban. Már ami a festőket illeti. És ti? Látjátok, már azt megérdemeltem volna tőletek, hogy egy tisztességes levelet írtatok volna. Vagy nem? És arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor visztek már ki?!
Azután pedig Gödrös barátom igazán örömmel fogadom a soraid de már egyszer a Kassi is szerencséltethetne a keze írásával.
Éppen most ment el tőlünk a Kari. Szegény fiú sem viszi soká.
Igaz itt volt a multkor Fischer. El bántam én avval! Éppen jó kedély hangulatban voltam: Persze Kari még mindig bálványozza őt. Igaz a multkor voltam olyan meggondolatlan, hogy a disznók közé keveredtem majd meg is ettek. De a jövőben vigyázni is fogok!
És te Gödrös fiam ne igen irogass annak a bandának mert azok csak kiröhögnek. Tapasztaltam a múltkor, elhiheted.
De már elég volt a pletykából. Csak ennyi verset küldhetek egyszerre, de ha sűrűbben írjátok meg a címeteket több verset kaptok. A szerkesztőségből nem üzentek.
Írjatok sokat szervusztok

Csókol benneteket
Jolántok

_

Gödrös Lajos levele Simon Jolánnak
Münchenből Újpestre, 1909. június 18.

Szervusz Jolán!

[...] Legyen egy képes emléked a művészfészekből. Mi már ismerjük minden zugát a városnak azért egy részt neked is küldünk, hogy legalább papiroson lásd Münchent. [...] Mi már szerdán Augsburgba leszünk egy napig időzünk ott.

Szervusz
Gödrös Lajos

_

Gödrös Lajos levele Simon Jolánnak
Augsburgból Újpestre, 1909. június 23.

Szervusz Jolán!

Azért írunk ilyen szép lapot, mert most jól címezted a levelet és minden akadály nélkül átvettük. S ha tovább így írsz; több ilyenforma lapra szert tehetsz. Mért nem küldted a mi verseinket is? Hát a kimerítő levéllel mi van? Írj Stuttgartba postrestante.

Szervusz,
Gödrös Lajos

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Lajosnak
Újpestről Augsburgba, 1909 június

Szervusztok fiúk!

Kártyátokat megkaptam. Mondhatom nagyon megörültem neki. Most már én is meg vagyok elégedve veletek!
Helyes?!
Meddig lesztek ott? És mikor lesztek Párisban? Képzeljétek, egy híres festőnél ülök és az annyit beszél nekem, hogy menjek Párisba. Nagyon jól meg tudnék ott élni, mert a modelleket jobban fizetik és az élelem olcsóbb. Ő tizennégy évig élt ott. Karlóvszky [Bertalannak] hívják. Ismeritek? Tudjátok fiúk úgy szeretnek engem a művészek. Azt mondják, hogy nagyon jó fejem van. Hisz tudjátok.
De már szeretném egyszer tudni, hogy mivel ütitek agyon az időt. Remélem nem leszek indiszkrét? Írjatok sokat. [...] Itt küldök jó és rossz verseket de titőletek nem küldhetek mert azóta nem jött csak Kassitól egy hanem azt Kari elveszítette.

Írjatok fiúk sokat és szép lapokat küldjetek

szervusztok
csókollak benneteket
Jolán

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről [Augsburgba?], [1909 június]

Kedves Lajos!

Elolvastam. – – – Rád ismertem. Tudtam, hogyha írsz, csak így írhatsz. És az tetszik benned, az a frázis nélküli őszinteség.
Ami a csókolódzásod illeti, hát bizony én sem volnék ellene. És a pokol, na azt már sokat vissza kívántam, de hát hiába. De te vagy az oka. Hisz tudom Sebaj, azért talán eljön még az az idő mikor újra ki csinálhatjuk egymást. Hiszed? Írj milyen kín és milyen jó az.
Na de térjünk az okosabb felére a dolognak. Beszélem Gyagyovszkival. Valószínűleg elfogadják az [írásodat?] de ő át fogja írni, mert sok mondata magyartalansággal van írva és azt ki korigálja. De azt kijárja, hogy még mielőtt megjelen a dolog, már neked kifizessék a 20 koronát. Ugy-e jó lessz így. A Függetlenben nem jött semmi még csak üzenet sem.
A „Hét” ben sem.
Mikor értek Párisba? Úgy szeretnék már veletek lenni.
Igaz majd el felejtettem; beteg vagyok. Most volt itt az orvos. Azért ne is csodálkozzatok, hogy ilyen össze vissza írom a mondatokat. Azt hiszem el fogod nézni nekem.
Kedves fiú még tegnap kezdtem ezt a levelet, de kénytelen voltam abban hagyni olyan rosszul lettem. Ma sem érzem magam valami kitűnően, de azért tűrhetőbb. Naponta három négy aszpirínt veszek be már egész kábult vagyok. Lugot kaptam.
Hanem igazán nincs szándékomban ezt a levelet az én betegségemmel tele jajgatni. Azt hiszem azt te sem vennéd jó néven.
Igazán szeretnék neked sokat írni. Mindent meg írni.
A Jóskával már nincs viszonyom. Utálom. A hosszú Szabó őrülten szeret. Utálom. A Fenyő [:Meteorban ismerkedtem meg vele:] szeretőjévé szeretne tenni. Utálom. A Rozgonyi szerelmet vallott nekem. Utálom. A Szabó Náci meg akar kapni. Utálom. Tegnap hívott egy szobrász, hogy menjek hozzá lakni utálom. Egy festő el akart vinni Velencébe utálom. Utálom őket iszonyúan és éjjeleken át nem tudok aludni, mert a vágyaim nem engednek. Ne hidd, hogy ezt a dolgot csupa kérkedésből írtam le neked. Nem. Csak azért, mert egyedül csak neked mondhatom el azt hiszem te meg fogsz érteni.
Én nem tudom mi lett velem mintha kicseréltek volna.
Azt hiszem ki fogsz nevetni, de téged kívánlak csak. Jaj, de meg tudnálak most harapni.
Várj csak majd meg csíplek még reszkess.
Igaz: a Balázzsal nem beszélhettem azóta, mert el utazott. De legközelebb, ha alkalom kínálkozik.

Írjatok sokat
Iszonyúan csókolnálak
szervusz
Jolán

Kassák levelezése 1909 júliusban

_

Gödrös Lajos levele Kiss Károlynak
Stuttgartból Újpestre, 1909. július 11–12.

Szervusz Károly!

[...] arról akarunk írni hogy a Kassák itt Stuttgartban fog kiadni könyvet egy másik íróval közösen (kivel itt ismerkedtünk meg, szintén magyar) Szittya Emilnek hívják. Ő (Szittya) mi általunk fel kér téged, hogy légy szíves menj el Vojticky Gyulához és kérj tőle 10 drb. könyvet melyet Szittya és Vojticky írtak és küld el ide postarestante. Vojticky lakik Vasvári Pál utca 7 sz. ha ott nincs akkor keresd fel őt „Szabadság Munkásképző Egyletbe” (Aggteleki u 3 sz.) ott lesz biztosan.
Ezt tedd meg kérlek majd vissza szolgáljuk. Ha Vojtickyval beszélsz mondd meg neki hogy Szittyának itt a jövője függ attól a 10 példánytól, és reményli hogy Vojticky át fogja adni a könyveket.
Továbbá:
ha neked van valami pénzed úgy Kassák kér kölcsön könyve kiadásának fedezésére néhány koronát amennyit tudsz küldeni. Ha pedig nincs pénzed akkor küldj neki a „Piros mezőkön”-ből néhány példányt melyet itt értékesíteni fogunk és a pénzt megadjuk ha a könyv megjelent.
A Jolán-tól is kért néhány koronát Kassák továbbá hazulról is kap valamit és így össze fog jönni a könyv ára. Ha Jolánnal beszélsz említsd meg neki mert ha esetleg az ő levele elkallódik hogy tudjon a dologról valamit.
Még egy szívességet kér Szittya Emil. T.i: A Baross téren a klozetnél asszonyok árulnak virágot azon a kapun kell bemenni a házba. Itt lakik egy Fridman nevű szobrász keresd fel és mondd meg neki hogy a Szittya csomagját küldje ide Stuttgartba postarestante címre. Ha Fridman József szobrász el van hazulról utazva, akkor kérdezd meg ott Fridman bátyját (szintén ott lakik) Hogy hol van Szittya csomagja és írd meg... [a levél második lapja elveszett]

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Stuttgartból Újpestre, 1909 július

Kedves Jolán!

Egy meglehetősen fontos dologról értesítlek (ha ugyan előtted is értékel bírnak még a versek.) Stuttgartban megismerkedtem egy magyar íróval, aki ugyan betyárul züllött (tudod olyan Vilde Oszkár féle elzüllött zseni). Nagy tudása van könyvekről zenéről és képekről tart itt felolvasásokat és tanulmányokat ír minden irányú művészetről. És ezzel az emberrel itt Stuttgartban két hét múlva könyvet fogunk közösen kiadni. Nékem húsz versem néki pedig Ó görög meséi fognak megjelenni. Eddig a dolog könnyebb oldala. Most következik a másik lap ahol a számtan kezdődne de tudod ez a lap még egészen üres ezért kérlek téged is ha csak valahogy teheted segíts betölteni ezt a tátogó űrt.
Mint föntebb említettem kéthéttmulva ha csak az anyagi meg nem akadályozza könyvem fog megjelenni. Most több helyre írok levelet és mindenünnen kölcsönt kérek s így a sok között tőled is (furcsaságnak találod ugy-e). Kérlek légy szíves teremcs elő valahonnan néhány márkat már amennyi legjobban módodban ál rövid időn belül vissza fizetem (ne haragudj hogy ilyen szemtelenül írok). Jövő héten előfizetési ívet fogok küldeni remélem itt is ki fogsz magadért tenni? [...]
A könyv alighanem arcképpel fog megjelenni.
Most térjünk át a mi ügyünkre.
Hogy érzed magad? Mi újság oda haza? Hogy a mamád a fiúk és a te apróságod, nem betegek?
Mirólunk kevés mondanivalóm van még ez ideig nem szennyezte munka a kezünk kézből élünk az az író bácsi támogat bennünket már ahogy úgy. De ha sikerül a könyv kiadás akkor arany élet lesz pénz rogyásig (most nagyzolok) és röktön Párisba vágodunk hol aztán együtt járhatjuk majd azokat a híres lebujokat hol az asztal alá isza magát az a sokszor megint kis kompánia. Jólesz így! Ha csak teheted segíts ki valamivel de minél előbb mert a nyomdába kell fizetni. Címem a régi: Stuttgart posztresztante.

Szervusz
Csókol
Lajos

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Lajosnak
Újpestről Stuttgartba, 1909 július

Kedves fiúk!

Itt küldök húsz könyvet, de ha ez nem elég, akkor még küldök. Amit pedig Gödrös írt Karinak az után én jártam, mert Kari nagyon beteg fekszik [:El patkol a fiú:]. Nagy keservesen fel fedeztem Vojtickit és Friedmannt. Vojtickiről csak annyit mondhatok, hogy egy nagy csirkefogó. Már kétszer is el bolondított a kávéházba, hogy átadja a példányokat és még eddig hazugságnál egyebet nem kaptanm tőle. Friedmannék pedig azt mondták, hogy a csomagot vasárnapig kikeresik, mert a padláson van. Eredetileg együtt akartam küldeni a könyveket, de minthogy azt a dolgot még bizonytalan, hogy mikor kapom meg, így jobbnak láttam a Kari könyveit előbb küldeni. Voltam a „Függ” szerkesztőségében is. A Kassák név szinte varázs szerűen hatott. Olyan barátságosak lettek hozzám egyszerre. Nagyon érdeklődtek utánad. A dolgaid már a lap elején jelenik meg. Azt mondta Bodrogi, hogy öt hat hét múlva fel mehetek egy kis honoráriumot kérni.
Igaz többek között még azt is mondta, hogy írjam meg nektek hogy irodalmi körökben kritizálnak szidnak dicsérnek örülj neki; ergó észre vesznek. [...]

Szervusztok
Jolán

Kassák levelezése 1909 augusztustól októberig

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Budapestről postrestante Frankfurt am Mainba, 1909. augusztus 18.

Kedves Kassi!

Kérlek légy szíves egy kis türelemmel lenni, mert most nem tehetek semmit hólnap megyek a kórházba. Azért amit csak tehetek meg teszek. Próbálj Miklósnak írni.
Kiss Kari is kórházba megy.

Szervusz,
Jolán

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Brüsszelből Újpestre, 1909 [augusztus]

Kedves Jolán!

[...] Ami a képes lapot illeti megengeded hogy véleményt írjak róla? Ha igen akkor a következők.
I. Szeretem a természetességet
II. Elvem minél közelebb jutni az egyszerűséghez.
Tepedig babám pózolsz a potyográfus előtt. Máskor jobban vigyáz az ízlésességre. Nade sebaj talán lesz még idő hogy te is fogod azt tudni tenni amit minden önállóan gondolkodó embernek tennie kell [...]

[verso]
versekről
1 és 2. dikat egyszerre kórházi nóták fő cím alatt a 3.kat pedig külön adjátok át a függetlennek, írjátok alá Frankfurt.
Írjál röktön minden felől Brüsszelbe
Szervusz

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről Brüsszelbe, 1909 [augusztus]

Kedves Kassi!

Végre megtehetem azt, hogy a te szavaidra (:igaz elég zagyván, de:) felelhetek. Tudom csodálkoztál állítólagos hanyagságomon, hogy sem nem írok sem az ügyeidet nem intézem kellő lelkiismeretességgel. De látod fiú nem tehettem eddig. Mikor arra a bizonyos dolgokra felkértél, egy krajczár és foglalkozás nélkül voltam úgy, hogy otthon kellett a mamának varnom. Azután vartam vartam, addig vartam míg vért kezdtem köpni és beteget jelentettem. Komiszul éreztem magam ennek tetejében a Nándor amit a tavasszal igért most megtette – kidobott. Azóta Nagyéknél vagyok a gyermekek pedig az apjuknál. Valószínűleg kórházba megyek, de most nincs hely. [...]
A héten biztosan be viszem a verseid és újra elmegyek Miklóshoz azt az igazolványt megsürgetni. Ugy-e fiú nem haragszol rám? [...]
Csak arra vagyok kiváncsi hogy mikor foglak viszont látni?! Hallottad, hogy a Gödrös Párisban van? Piszok alak írt a Karinak egy lapot tele hazugságokkal.
Többek között kért Karitól egy magyar francia naptárt Kari be ugrott volna neki, de én nem engedtem.
És te néked mi bajod volt? Miért voltál beteg? Úgy látszik előnyödre vált mert gyönyörű az a versed „Az utolsó út előtt.” [...]
Ami a Függetlent illeti, bizony fiam a legjobb akaratom mellett sem vehettem meg mert – nincs pénzem.
Avval a bizonyos képpel kár volt annyit foglalkoznod. Úgy is láthattad hogy rossz! De nem azért mintha pózoltam volna, de mert az a fiú, aki ott állt sok émelygős dolgot mondott amit nekem nem volt kellemes hallgatnom és megmozdultam ezért rossz a kép. Barátom a pózolásról még leszoktam. [...]
Kedves Lajos majd legközelebb ha már nyugodtabb leszek írok neked a jövőbeni terveimről. Jó lesz? Fog érdekelni? Hanem most hadjuk.

Szervusz csókol
Jolán

Úgy-e írsz lehetőleg azonnal?

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Budapestről Brüsszelbe, 1909 szeptember 9.

Kedves Lajos!

Itt vergődöm tehetetlenül a kórágyon. Operáltak. Nem tudom szerencsémre vagy szerencsétlenségemre, de meg maradtam. És holnap már vissza megyek a tüdőbeteg osztályra mert tudvalevőleg most más osztályon fekszem. Valószínűleg jövő hónap elején már kimegyek. Kérlek Kasi ne haragudj rám, hogy az ügyeid még nem rendeztem, de mihelyt ki megyek, azonnak elintézem. Az igazolványod Miklós ide be hozza azért is kérlek azonnal írj, hogy ott maradsz-e és ajánlva küldjem-e? Arról pedig ne panaszkodj fiam, hogy te elhagyatott vagy mert mióta itt fekszem még a kutya sem nézett felém. Még egy rongyos istenem sincs akihez folyamodjam. Te legalább a versekbe öntöd az érzéseidet, de én még ahhoz is hat ökör vagyok. Igaz, nagyon tetszik az az első versed Rózsának is tetszett. A többi is igen szép szemmel láthatólag erősödsz fiú. Igaz, hogy szerénytelenség tőlem hogy a te verseidről kritikát mondok de azt hiszem meg fogsz bocsájtani nekem ezért. Igaz?

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Brüsszelből Budapestre (Ujszent János kórház Tüdőbeteg osztály II barak), 1909 [szeptember]

Kedves Jolán!

Még mindig Bruxelles-ben tartózkodom; így tehát még azt a sokára írt választ is megkaptam mihez ugyan magadnak is kevés reménye volt. Igen még itt vagyok és előre láthatólag még pár napig itt is fogok maradni. Innen aztán végre Páris felé veszem az utat. Hiddel már éppen elég volt a csavargásból (már ami a pénznélküli csavargást illeti). Hogy ezideig miből tartottam fenn magam, és mi a további szándékom? Erre ugyan nagyon egyszerű a felelet: minden elébem kerülő jobbképű embert iparkodom álásához mérten megpumpolni. Gondolhatod már ötödik holnapja, hogy eljöttem hazulról és még mindezideig egy szalma szálat se tettem félre az útból amiért fizetés járt volna. Így tehát abból vagyok kénytelen élni vagy inkább tengődni, amit a dolgozó emberektől lehet kibeszélni.
Több festő, szobrász és író ismerősöm van és ezek képezik a fizető osztály vastagabb rétegét.
– – – – –
Kérlek ami az előbbeni levelekben kért dolgokat illeti, ha kijösz a kórházból néz röktön utánna és iparkodj, hogy valami pénzt tudj szerezni a versekért; Továbbá azokat a számokat is szerezd meg a Függ. szerkesztőségéből mikben betegséged alatt valami dolgom megjelent.
Ennyit magamról. Most pedig vegyük elő a te ügyedet:
Megkaptam leveled; Elolvastam és mondhatom meglátszik rajta a kétségbe esés élesen felrakott színe.
Szavakat kerestél, hogy színeket festhessél velük; hogy életet adj a holt merev papírlapnak.
Beszélsz: betegségről, az amberek rosszaságáról és egy jövőről mit a kórház hideg falai közt puha testtel bágyadtan szősz az álmok átkos szövőszékén.
Betegségről panaszkodsz és gyermekes rajongásig örülsz a könnyeken keresztül is, hogy megtaláltad az utat a gyógyulás felé.
– – – – –
Érzem hogy örülsz és látom amint gyönge piros folt huzodik végig az arcodon, ha arra gondolsz, hogy újra egészséges leszel és kipirult arccal ott járhatsz újra az emberek között kik bántottak.
Gyönge vagy és kétségbe esett.
A komoly asszonyarc mögött egy önző éhes gyermek lélek vergődik. Ki imádkozva bujik el a dörgő villámlás elől, de ha megjött édes anyja és meg simogatva ölébe veszi: lopva néha néha belenéz a gyilkos fénybe s félre susogja jaj be szép.....
Így vagy te is duzzadt izmokkal kacagva akarsz ülni az eső ölén hogy aztán nyugodtan rá foghasd: még is csak szép az élet.
Ugye? meg untad már a szomorúságot az örök álmok édenét. Kérni akarsz az emberektől és nem adni nékik. Képzeld csak el ha mindnyájan kemény öklü jóltáplált marczona atléták lennénk mi lenne akkor a szépből; a megálmodott világból. Ott görnyednénk a többi közt az igában s ha eljönne a hétvége vihogva cipelnénk vasárnapi sétánkra a köznapok eltakart piszkát. Hát életnek tartod te eszt; Élet az hol mind egyenlő elhízott kis tömegek lődörögnek üresen, érzéstelenül, bután.
Nem ez nem élet. Én egy más világba vágyom. Én adni szeretnék az embereknek, adni lelket, hogy szenvedjenek és én sirathassam őket mert szeretni csak az lehet aki szenved.
És szeretlek téged is mert lelked van, mert „bűnös” vagy és beteg...
[...]
Ami az említett jövőbeni terveid illeti arra ezidő szerint nem válaszolhatok semmi bizonyosat mivel nem tudom mi lesz velem is addig. Lehet, hogy ha Párisban tudok egész hazáig jegyet szerezni akkor még az idén hazakerülök. De ha ez nem fog sikerülni akkor Afrika felé szándékozom venni az utat ami aztán évekbe vagy tán életbe fog kerülni.
Kérlek írj minél előbb hosszú, hosszú levelet.
Címem Ludwig Kassák. Brüxelles Belgium. Postrestante.

Szervusz
Csókol Lajos.

Nagy össze kötetésbe vagyok az itteni anarkistákkal és itt küldök egy francia röpiratot melyet elkoboztak de vigyáz hogy tégedis fel ne izgasson valami káros dolog elkövetésére

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről postrestante Párizsba, 1909 [feladási postabélyegző levágva]

K[levágva]!

Na olv[levágva] a lapot amit [levágva] és sietek vála[levágva] is kétségbe ejtett az a dolog, hogy te olyanok közé keveredtél. Ha tudtam volna két kézzel tartalak vissza ez igazán nem neked való! A te részedre más hely van. Te neked halálos bűn a tehetséged így el forgácsolni és kérlek könyörgöm neked ne tedd azt, ha csak egy kicsit is becsülsz még! Kassi! Ugy-e meg teszed? Máskülönben mit csinálsz mindég? Én újra ülök. [Persze nem úgy mint te] Az élet bizony itt nagyon a régi én csak olyan züllött vagyok mint voltam. Szóval javíthatatlan. Azért az embereket mégis gyűlölöm daczára, hogy szeretem. Írjál majd sokat! Írjál nekem olyan dolgot ami engem is érdekel. Hát tudod! Majd én is írok neked. És szíveld meg a föntit.

Szervusz csókol
Jolán

Kassák levelezése 1909 októbertől decemberig

_

Kassák Lajos levele Kiss Károlynak
Gentből Újpestre, 1909. október 3.

Szervusz Károly!

Ne haragudj, hogy oly soká nem írtam de így voltam nem csak veled: mindenkivel. Kegyetlenül sok kellemetlenségen kellett rövid idő alatt keresztül esnem amelyek mondhatni nagyon meg viseltek. Anarkista mozgalom véget egy tiltott gyülés alkalmával rajtunk ütöt a rendőrség. Bezártak minden kihallgatás nélkül. A börtön letelte után átt toloncoltak Poroszországba, ahol megint kihallgatás nélkül örökre kitiltottak. Így aztán két ország között evickélődöm már 3 hét óta. Ma éjjel érkeztem vissza Brüsszelbe, és hajnalban utazom kerülő uton Páris felé. E lapot is csak ugy reptibe írom egy Anarkista tanyán éjjel 11 óra van. Kérlek menjbe a Jolánhoz mond meg neki hogy leveleit megkaptam s ne haragudjon hogy még nem válaszoltam. Ennek is a föntiek az oka a haza küldött verseket ne vigye be a lapokhoz csak a megjelenteket szereze meg Vojtickitól egy könyvet vegyen meg és küldje minél előbb címemre: Páris Centrál poszt resztante
Küldjétek el az igazolványt is.
Írjatok sokat mind ketten.
Szervusztok

_

Kassák Lajos levele Kiss Károlynak
Párizsból Budapestre, 1909. október 28.

Szervusz Károly!

Írok újra és újra írok, és várom a választ, de hiába. Írok az egyiknek, írok a másiknak, de úgy látszik egyik sem érdemesít, hogy válaszoljon.
Mi ennek az oka? Csak az hogy meguntátok a sok irka firkát? Vagy tán egyébb is? No hisz már nem fog soká tartani!
Ha jól megy Novemberben már nem lesz kinek firkálnotok. Írtam neked: arra a Jolán válaszolt. Írtam a Jolánnak arra pedig sem ő se te nem erőltetted meg magad. Kértem hogy menjen el hozzád és kérjen meg, mennyiben most igen jó alkalom volna ahhoz hogy néhány könyvet eladhassak kérlek küldjél egy adagot belőlük hiszen a haza készülök sajnos de hasonló módon nagyon is alkalmam lesz vissza fizetni. Ezeket írtam Jolánnak s mos[t] újra neked is ezekkel rukkolok elő (persze abban a jó reményben hogy legalább röktön válaszolni fogsz!)
Mi újság oda haza? Hogy állsz a költészettel? Nálam eddig jól szaporodnak. Szaporodnak de egyéb semmi. Kérlek röktön írj és ha módodban áll a könyveket is küldd röktön mos[t] segíthetek velük magamon.

Címem: Ludwig Kassák Páris Rue Mouffetard 86 Hotel.

Mi van Jolánnal?

Szervusz
Lajos

_

Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről Párizsba (Mouffetard 86), 1909. november 5.

Kedves Kasi!

Iszonyú nagy elfoglaltságok közepette végre szakítok magamnak annyi időt, hogy neked egy lapot írjak. Én azt hiszem te azért nem fogod a barátságod a jövőben sem megvonni tőlem azért mert én neked ritkán írok. Mert hisz Te csak megtudod érteni hogy mi az mikor az ember kénytelen magát az igába fogni nem csak magáért hanem hogy másoknak meg legyen ami a létfentartáshoz szükséges. Ami a könyveket illeti, a héten megkapod ha máskor nem hát éjjel csomagolom be. Habár a Kari könnyebben megtehetné hisz sétál egész nap. Na de hadjuk. A viszontlátásig béke veled.

Szervusz
Jolán

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Párizsból Újpestre, 1909. december 11.

Kedves Jolán!

Igaz, igaz majdnem elfelejtettem elismerni a te logikus következtetésed. Tudod ami a könyvek küldését illeti. Tényleg igazad van nem érdemes 7 kor. kidobni annak a kinek van csupán azért hogy egy nincstelen 30-40 frankot csináljon belőle, fő az hogy az ember a zsebivel gondolkozzon. Mellékesen megjegyezve most ülök föl a hazafelé iparkodó vonatra, 9 óra este van kedden szerdán otthon is leszek már.

Szervusz Lajos

_

Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
[Budapest, 1909 december?]

Szervusz Jolán!

Nem tudom meg-e kaptad a levelem amit –e héten küldtem. [...] Kérlek, ha rá érsz ma vagy holnap ebéd után látogas meg okvetlen eljöttelek volna én de tudod 75 órai folytonos utazás után össze vagyok törve.
Kérlek jöj biztosan, ha teheted még ma! Hozd magaddal a Kis Károly által letisztázott verseimet is.
Ha nem jösz kérlek röktön írd meg egy lapon.
Cimem Árbóc-u 4 sz. IIIem 49ajto

Szervusz Lajos